Geleneğimiz

Hari Bhakta Sampradāya Siddhanta

Binlerce yıl boyunca, enkarnasyonlar, Üstatlar ve azizler, Yüce Gerçeği, belirli bir kültürel ortamdaki insanlar tarafından anlaşılabilir bir dilde doğrudan kendileri tarafından deneyimlendiği şekilde tanımladılar ve ayrıca kendilerine uygun araçlar sağladılar.

Bu öğretilerin korunması, sistemleştirilmesi ve evrimi, yaşayan geleneklere dönüşmüş, olarak bilinen manevi soylara resmileşmiştir. sampradayalararasında seçim yapmanızı sağlar. Her sampradaya kendi felsefesini ve kutsal metinlerin yorumunu içerir.

Bu belge, temel ilkeleri ve uygulamaları basit bir dille açıklamaktadır. sampradaya Paramahamsa Vishwananda tarafından kurulmuştur. Tanrı'yı ​​yaşanmış bir deneyim haline getiren bir platform ve yoldur. Bütün bunlar Paramahamsa Vishwananda sayesinde tezahür etti. Göreceğimiz gibi, O sadece dünyanın kurucusu, devam ettiricisi ve otoritesi değildir. sampradaya, O bunun amacını somutlaştırıyor.