Podmienky

Vážený užívateľ,

Ak si u nás rezervujete službu, pamätajte na príslušné všeobecné obchodné podmienky pre vašu službu.

Ak si rezervujete podujatie s prenocovaním, platia nasledujúce všeobecné obchodné podmienky: Všeobecné podmienky.

Ak si u nás zakúpite semináre vo vnútri alebo mimo našich obchodných priestorov alebo online kurzy alebo predmety, predplatné v obchode, platia nasledujúce všeobecné obchodné podmienky: Všeobecné obchodné podmienky.

Naše storno podmienky a storno formuláre nájdete tu:

  1. Zrušenie služieb
  2. Zrušenie digitálnych produktov