Dávanie je dar
že stále dáva

Váš dar pomáha spoločnosti Bhakti Marga slúžiť potrebám našej rozrastajúcej sa medzinárodnej rodiny a pomáha Paramahamsa Vishwananda šíriť Jeho posolstvo o Božskej láske po celom svete.

Ďakujeme, že ste sledovali našu výzvu na darovanie a podporili misiu Bhakti Marga. Urobte to tak, že urobíte dotáciu na zvýšenie majetku nadácie Bhakti Marga. Majetok nadácie musí byť trvale chránený v jej fondoch, aby sa tak zabezpečilo, že nadácia môže výťažok použiť na dosiahnutie svojich dlhodobých cieľov. Týmto spôsobom môžeme prostredníctvom nadácie udržateľným spôsobom zabezpečiť udržateľné financovanie misie Paramahamsa Vishwananda a Bhakti Marga. Vaše dotácie nám tiež umožňujú budovať nové chrámy a investovať.

Pre svoju dotáciu môžete na požiadanie dostať potvrdenie o daroch na uplatnenie dane (oslobodenie) v Nemecku, v takom prípade pošlite e-mail na adresu: taxreceipts@bhaktimarga.org

Vyberte čiastku a potom kliknite na „pokračovať“ pre svoju dotáciu, aby ste zvýšili aktíva Nadácie Bhakti Marga.

Jednorazový dar

Dávanie je dar
že stále dáva

Váš dar pomáha spoločnosti Bhakti Marga slúžiť potrebám našej rozrastajúcej sa medzinárodnej rodiny a pomáha Paramahamsa Vishwananda šíriť Jeho posolstvo o Božskej láske po celom svete.

Jednorazový dar

Ďakujeme, že ste sledovali našu výzvu na darovanie a podporili misiu Bhakti Marga. Urobte to tak, že urobíte dotáciu na zvýšenie majetku nadácie Bhakti Marga. Majetok nadácie musí byť trvale chránený v jej fondoch, aby sa tak zabezpečilo, že nadácia môže výťažok použiť na dosiahnutie svojich dlhodobých cieľov. Týmto spôsobom môžeme prostredníctvom nadácie udržateľným spôsobom zabezpečiť udržateľné financovanie misie Paramahamsa Vishwananda a Bhakti Marga. Vaše dotácie nám tiež umožňujú budovať nové chrámy a investovať.

Pre svoju dotáciu môžete na požiadanie dostať potvrdenie o daroch na uplatnenie dane (oslobodenie) v Nemecku, v takom prípade pošlite e-mail na adresu: taxreceipts@bhaktimarga.org

Vyberte čiastku a potom kliknite na „pokračovať“ pre svoju dotáciu, aby ste zvýšili aktíva Nadácie Bhakti Marga.