Dávanie je dar
že stále dáva

Váš dar pomáha spoločnosti Bhakti Marga slúžiť potrebám našej rozrastajúcej sa medzinárodnej rodiny a pomáha Paramahamsa Vishwananda šíriť Jeho posolstvo o Božskej láske po celom svete.

Ďakujeme, že ste sledovali našu výzvu na darovanie a podporili misiu Bhakti Marga. Urobte to tak, že urobíte dotáciu na zvýšenie majetku nadácie Bhakti Marga. Majetok nadácie musí byť trvale chránený v jej fondoch, aby sa tak zabezpečilo, že nadácia môže výťažok použiť na dosiahnutie svojich dlhodobých cieľov. Týmto spôsobom môžeme prostredníctvom nadácie udržateľným spôsobom zabezpečiť udržateľné financovanie misie Paramahamsa Vishwananda a Bhakti Marga. Vaše dotácie nám tiež umožňujú budovať nové chrámy a investovať.

Pre svoju dotáciu môžete na požiadanie dostať potvrdenie o daroch na uplatnenie dane (oslobodenie) v Nemecku, v takom prípade pošlite e-mail na adresu: taxreceipts@bhaktimarga.org

Vyberte čiastku a potom kliknite na „pokračovať“ pre svoju dotáciu, aby ste zvýšili aktíva Nadácie Bhakti Marga.

Jednorazový dar