Zasady i warunki

Drogi Użytkowniku,

Jeśli zarezerwujesz usługę u nas, zapoznaj się z obowiązującymi Ogólnymi warunkami usługi.

Jeśli zarezerwujesz wydarzenie z noclegiem, obowiązują następujące ogólne warunki: Ogólne warunki.

Jeśli kupujesz od nas seminaria w naszej siedzibie lub poza nią lub kursy lub artykuły online, subskrypcje w sklepie, obowiązują następujące ogólne warunki: Warunki ogólne.

W przypadku rezerwacji pokoi lub usług u nas jako organizatora, z noclegiem lub bez, zastosowanie mają następujące ogólne relacje biznesowe: Warunki ogólne.

Nasze zasady anulowania i formularze anulowania można znaleźć tutaj:

  1. Anulowanie produktów fizycznych 
  2. Anulowanie usług
  3. Anulowanie produktów cyfrowych