Nasza tradycja

Hari Bhakta Sampradaya Siddhantah

Przez tysiąclecia inkarnacje, Mistrzowie i święci opisywali Najwyższą Prawdę jako doświadczaną bezpośrednio przez nich w języku zrozumiałym dla ludzi w określonym otoczeniu kulturowym, a także dostarczali odpowiednich dla nich narzędzi.

Zachowanie, systematyzacja i ewolucja tych nauk rozwinęła się w żywe tradycje, sformalizowane w duchowe linie znane jako sampradaya, Każdy sampradaya zawiera własną filozofię i interpretację Pisma.

Niniejszy dokument opisuje prostym językiem podstawowe zasady i praktyki sampradaya założona przez Paramahamsę Vishwanandę. Jest platformą i ścieżką, która sprawia, że ​​Bóg jest żywym doświadczeniem. Wszystko to zamanifestowało się z powodu Paramahamsy Vishwanandy. Jak zobaczymy, jest On nie tylko założycielem, podtrzymywaczem i autorytetem sampradaya, ucieleśnia sam cel tego.