Odcisk Stiftung

Identyfikacja legalnego dostawcy:

Fundacja Bhakti Marga
reprezentowana przez zarząd Christopher Groom, Stefan Koschel, Stefan Bernard
Am Geisberg 1-8
65321 Heidenrod Springen
Niemcy
Telefon: 06124/6059-000
Telefon (płatny):
06124/6059-000 0.29 € (z VAT)/minutę z niemieckiego telefonu stacjonarnego; maksymalna cena telefonu komórkowego: 0.42 € (z VAT)/za minutę
Faks: 06124 / 72769-13
E-mail: info@bhaktimarga.org
Prezes Zarządu: Christopher Groom
Numer rejestracyjny: I 13 – 25d 04/11 – (9) -49

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 Abs. 2 MStV:

Pan Jan-Philipp Zehner Am Geisberg 1-8 65321 Heidenrod

Właściwy organ nadzorczy

Rada Regionalna Darmstadt, Wydział II – Dezernat 21
Rada regionalna Darmstadt
Oddział II, Oddział 21
Wilhelminenstr. 1-3, 64278 Darmstadt, Niemcy
Telefon +49 (0)6151/12-5401, Faks +49 (0)6151/12-5926
www.rp-darmstadt.hessen.de

Odpowiedzialność

Bhakti Marga dokłada wszelkich starań, aby informacje na jej stronie internetowej były zawsze poprawne i aktualne, a zmiany lub uzupełnienia tych informacji będą dokonywane w miarę potrzeb na bieżąco i bez wcześniejszego powiadomienia. Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, nad którymi Bhakti Marga nie ma kontroli. Linki te zapewniają jedynie dostęp do korzystania z treści stron trzecich zgodnie z § 8 TMG. Niemniej jednak Bhakti Marga nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność. Pomimo starannej kontroli treści, Bhakti Marga nie ponosi również odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Podczas pierwszego linkowania do innej witryny, Bhakti Marga sprawdził zawartość zewnętrzną, aby sprawdzić, czy może to prowadzić do jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Gdy tylko zostanie ustalone, że dana oferta, do której podano link, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, odniesienie do tej oferty zostanie natychmiast usunięte, o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione. Operatorzy stron, do których prowadzą linki, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

Prawa autorskie:

Projekt stron internetowych oraz treści, w tym wszystkie ich części, takie jak teksty i obrazy, są chronione prawem autorskim. Dotyczy to w szczególności tekstów, obrazów, grafik, plików dźwiękowych, wideo lub animacji, w tym ich rozmieszczenia na stronach internetowych. Nie można w nich wprowadzać żadnych zmian. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie poza wąskimi granicami prawa autorskiego jest zabronione bez zgody. Niedozwolone jest przekazywanie zawartości serwisu osobom trzecim odpłatnie.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.
Nie jesteśmy skłonni uczestniczyć w postępowaniach rozstrzygających spory przed konsumenckimi radami polubownymi.