Impressum Stiftung

Juridische identificatie van de aanbieder:

Stichting Bhakti Marga
vertegenwoordigd door de raad van bestuur Christopher Groom, Stefan Koschel, Stefan Bernard
Ben Geisberg 1-8
65321 Heidenrod Springen
Duitsland
Telefoon: 06124/6059-000
Telefoon (tegen betaling):
06124/6059-000 0.29 € (incl. btw)/per minuut vanaf een Duitse vaste lijn; maximumprijs gsm: € 0.42 (incl. btw)/per minuut
Fax: 06124 / 72769-13
E-mail: info@bhaktimarga.org
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Christopher Groom
Registratienummer: I 13 – 25d 04/11 – (9) -49

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens § 18 Abs. 2 MStV:

De heer Jan-Philipp Zehner Am Geisberg 1-8 65321 Heidenrod

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Regionale Raad van Darmstadt, Afdeling II – Dezernat 21
Regionale Raad van Darmstadt
Afdeling II, Afdeling 21
Wilhelminenstr. 1-3, 64278 Darmstadt, Duitsland
Telefoon +49 (0)6151/12-5401, Fax +49 (0)6151/12-5926
www.rp-darmstadt.hessen.de

Disclaimer

Bhakti Marga stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website altijd correct en actueel is, en wijzigingen of aanvullingen van deze informatie zullen indien nodig doorlopend en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Deze website bevat links naar websites van derden waarover Bhakti Marga geen controle heeft. Deze links geven alleen toegang tot het gebruik van inhoud van derden in overeenstemming met § 8 ​​van de TMG. Niettemin kan Bhakti Marga geen aansprakelijkheid aanvaarden voor juistheid, actualiteit en volledigheid. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt Bhakti Marga evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Bij de eerste koppeling naar een andere website heeft Bhakti Marga de externe inhoud gecontroleerd om te zien of dit kan leiden tot enige burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zodra is vastgesteld dat een bepaald aanbod waarnaar een link is verstrekt, aanleiding geeft tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, wordt de verwijzing naar dit aanbod onmiddellijk verwijderd, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is. De exploitanten van de gelinkte sites zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Copyright:

Het ontwerp van de internetpagina's en de inhoudsbijdragen inclusief al hun onderdelen zoals teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- of animatiebestanden inclusief hun rangschikking op de internetpagina's. Hierin mogen geen wijzigingen worden aangebracht. Elke reproductie of elk gebruik buiten de nauwe grenzen van het auteursrecht is zonder toestemming niet toegestaan. Het tegen betaling doorgeven van de inhoud van de website aan derden is niet toegestaan.

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op: https://ec.europa.eu/odr.
We zijn niet bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumentenarbitragecommissies.