OVER BHAKTI MARGA

Bhakti Marga betekent het 'pad van toewijding'. Paramahamsa Vishwananda gaf deze naam aan Zijn internationale missie om mensen de eenvoudigste manier te tonen om hun eeuwige relatie met God te ontdekken.

Jai Gurudev

DE ENIGE LEVENDE MEESTER

Paramahamsa Vishwananda is de bron van oneindige genade. Hij beantwoordt gebeden en verwijdert interne obstakels voor iemands spirituele vooruitgang. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor iedereen die zich bij Hem inwijdt en die oprecht moeite doet om Zijn leringen en leiding te volgen.

SWAMI'S & SWAMINIS

Het Sanskriet woord swami betekent 'meester van het zelf'. Swamis (mannen) en swamini's (vrouwen) zijn gekozen door Paramahamsa Vishwananda om zijn leringen te verspreiden en gemeenschappen over de hele wereld te leiden.

RISHIS & RISHIKAS

Bhakti Marga rishi's (mannen) en rishika's (vrouwen) zijn reizende leraren die een speciale zegening dragen om de missie te verspreiden en de leringen van Paramahamsa Vishwananda te delen.

BRAHMACHARINIS & BRAHMACHARIS

De gelofte afleggen van Brahmacharya is bedoeld als levenslange verbintenis en moet niet lichtvaardig worden opgevat. De bramacharini (vrouwen) of Brahmachari (mannen) zijn monniken die een celibatair leven leiden voor God, afstand doen van de materiële wereld en Paramahamsa Vishwananda en Zijn Bhakti Marga-missie ondersteunen.

DEVOTEE INITIATIE

Voor mensen die in hun hart weten dat ze hun pad hebben gevonden en klaar zijn om de beschutting en begeleiding van Paramahamsa Vishwananda te zoeken als hun goeroe.

Initiatie is een toewijding om zijn leringen na te leven en tegelijkertijd wereldse plichten van werk en gezin na te komen.

INTERNATIONALE SWAMIS & SWAMINISMIN

De Internationale Swami's en Swamini's zijn verantwoordelijk voor de wereldwijde verspreiding van de missie.

ERE SWAMIS & SWAMINIS VAN HET BESTUUR

Ereleden van de Raad met actief pensioen, waardoor zij geen internationale verantwoordelijkheid meer hebben.

LAND SWAMIS & SWAMINIS

Land Swami's zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van de missie binnen specifieke landen.

INTERNATIONALE DIRECTEUREN

De internationale directeuren zijn huiseigenaren die de missie actief ondersteunen met hun tijd, moeite en expertise. Ze zijn belast met het dagelijkse beheer en de werking van de missie en haar middelen, en houden toezicht op de verschillende teams, projecten, financiën en wettigheid rond de organisatie.