CEĻŠ

Dzīve bez Dieva ir bezjēdzīga, bet Dievs ir nepazīstams, ja visa jūsu uzmanība ir pievērsta Viņa materiālajai radībai.

Sekojiet uzticības ceļam, un jūs varēsiet iepazīt Viņu, izjūtot visaugstāko mīlestību un svētlaimi.

PARAMAHAMSAS VIŠVANANDAS
CEĻŠ PIE DIEVA

Atrodiet Dievišķo caur ikdienas dievbijību.

Joga un
Meditācija
Zināšanas
Rituāli
Pielūgsme
māksla

GALĪGAIS MĒRĶIS

Kad jūsu mērķis ir uzticība Dievam, uzplaukst skaistas attiecības. Jūs jūtat Viņa mīlestību un klātbūtni, un dzīve ir pilna jēgas.

Ar centību tas uzplaukst bhaktisirsnīgākā nodošanās, kas ved uz mūžīgi svētlaimīgu vienotību ar Dievu.

ATKLĀJIET SAVU DVĒSELI

Tava dvēsele ir bezgalīgā Dieva dzirksts, bet tā ir sapinusies tavā prātā un ķermenī, koncentrējoties uz ierobežotām lietām, kas nav ilgstošas.

Ja koncentrēsieties uz Dievu, jūs sapratīsiet, ka neesat nosodīta, materiāla būtne, bet gan mūžīga, garīga būtne, kurai ir skaista, materiāla pieredze.

DIEVA PĀRVEIDOJOŠĀ ŽĒLASTĪBA

Savā dvēselē tu vienmēr esi uzticīgs. Darbs kļūst par dievkalpojumu, un ikdienas dzīve ir piepildīta ar mīlestību.

Ja Viņš to vēlēsies, Dievs jūs apveltīs ar savu neierobežoto formu pieredzi.

Pateicoties žēlastībai, jūsu dvēseli vairs neaizrauj ierobežotā daba, tāpēc jūs neatdzimsiet no jauna. Jūs paliksiet mūžīgi svētlaimīgā vienotībā ar Dievu.

MEISTARA ŽĒLASTĪBA

Paramahamsas Višvanandas brīnumainie darbi un dievišķība ir mūsu ticības galīgajam mērķim balsts.

Viņš ir dievišķās žēlastības ceļvedis un avots, kas palīdz pārveidoties un augt mīlestībā un svētlaimē.

KOPIENAS ATBALSTS

Saziņa ar garīgo ģimeni palīdz augt veltīšanā.

Meklējiet atbalstu globālā skolotāju, garīgo līderu un kopienu tīklā.

UZZINĀT VAIRĀK PAR CEĻU

Izveidojiet bezmaksas Bhakti ID, lai reģistrētos mūsu tiešsaistes kursos un uzzinātu vairāk par mūsu unikālo četru roku ceļu.

lvLatvian