Noteikumi un nosacījumi

Cienījamais lietotāj!

Ja rezervējat pakalpojumu pie mums, lūdzu, ņemiet vērā jūsu pakalpojumam piemērojamos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus.

Ja jūs rezervējat pasākumu ar naktsmītni, tiek piemēroti šādi vispārīgie noteikumi: Vispārējie noteikumi.

Ja jūs pērkat seminārus no mums mūsu biznesa telpās vai ārpus tām, vai tiešsaistes kursus vai priekšmetus, abonementus veikalā, tad tiek piemēroti šādi vispārējie noteikumi: Vispārējie noteikumi un nosacījumi.

Ja jūs rezervējat numurus vai pakalpojumus pie mums kā organizatoram ar naktsmītnēm vai bez tām, tiek piemērotas šādas vispārējās biznesa attiecības: Vispārējie noteikumi un nosacījumi.

Mūsu atcelšanas politika un atcelšanas veidlapas atrodamas šeit:

  1. Fizisko produktu atcelšana 
  2. Pakalpojumu atcelšana
  3. Digitālo produktu atcelšana