Mūsu tradīcija

Hari Bhakta Sampradāja Siddhanta

Gadu tūkstošiem iemiesojumi, Meistari un svētie ir aprakstījuši Augstāko Patiesību kā tādu, ko viņi ir piedzīvojuši tieši valodā, kas saprotama cilvēkiem noteiktā kultūras vidē, kā arī nodrošinājuši viņiem piemērotus rīkus.

Šo mācību saglabāšana, sistematizācija un evolūcija ir attīstījusies dzīvās tradīcijās, kas formalizētas garīgās līnijās, kas pazīstamas kā sampradājas. Katrs sampradāja satur savu filozofiju un Svēto Rakstu interpretāciju.

Šajā dokumentā vienkāršā valodā ir aprakstīti pamatprincipi un prakse sampradāja dibināja Paramahamsa Višvananda. Tā ir platforma un ceļš, kas padara Dievu par pārdzīvotu pieredzi. Tas viss ir izpaudies Paramahamsas Višvanandas dēļ. Kā mēs redzēsim, Viņš ir ne tikai tās dibinātājs, uzturētājs un autoritāte sampradāja, Viņš iemieso pašu tā mērķi.