1. Događaji
  2. Paramahamsa Vishwananda

Paramahamsa Vishwananda

Danas

DARSHAN OSOBNO 11. SRPNJA 2022. @ SPN

Shree Peetha Nilaya Skok

PARAMAHAMSA VISHWANANDA REGISTRACIJA Možete prisustvovati 2 osobna Darshana u srpnju 2022., 11. srpnja i još jednom. Pridošlice mogu prisustvovati 3 Darshana. DONACIJE Osobni darshani su uvijek besplatni, međutim ljubazno vas molimo da donirate dakshinu kako bismo mogli nastaviti dijeliti Gurujijevu ljubav sa svijetom. DONIRAJTE SADA COVID PRAVILA Molimo […]

Besplatno

ONLINE DARSHAN: 23. SRPNJA 2022. – 13:00 CEST

Shree Peetha Nilaya Skok

PARAMAHAMSA VISHWANANDA Naknada: 3 eura Registracija se otvara 18. srpnja u 15:00 CEST! ⚠️ Pravilo: Možete sudjelovati samo u JEDNOM (1) Online Darshanu u srpnju.⚠️OTKAŽITE SVOJ DOGAĐAJ Molimo pošaljite ovaj obrazac TUMAČENJE Kineski, francuski, njemački, talijanski, japanski, portugalski, ruski, španjolski, poljski, češki/slovački, turski , hrvatski PITANJA? onlinedarshan@bhaktimarga.org ISKUSITE BLAGOSLOV BOŽANSKE LJUBAVI Darshan […]

€ 3.00

DARSHAN OSOBNO 23. SRPNJA 2022. @ SPN

Shree Peetha Nilaya Skok

PARAMAHAMSA VISHWANANDA Registracija je sada otvorena. REGISTRACIJA Možete prisustvovati 2 osobna Darshana u srpnju 2022. Jedan od njih morao je biti 11. srpnja, a drugi ili u Shree Vitthal Dhamu ili u Shree Peetha Nilaya. Ako ste u Shree Vitthal Dhamu, ne možete doći na Darshan u Shree Peetha Nilaya. Pridošlice […]

Besplatno

ONLINE DARSHAN: 24. SRPNJA 2022. – 13:00 CEST

Shree Peetha Nilaya Skok

PARAMAHAMSA VISHWANANDA Naknada: 3 eura Registracija se otvara 19. srpnja u 15:00 CEST! ⚠️ Pravilo: Možete sudjelovati samo u JEDNOM (1) Online Darshanu u srpnju.⚠️OTKAŽITE SVOJ DOGAĐAJ Molimo pošaljite ovaj obrazac TUMAČENJE Kineski, francuski, njemački, talijanski, japanski, portugalski, ruski, španjolski, poljski, češki/slovački, turski , hrvatski PITANJA? onlinedarshan@bhaktimarga.org ISKUSITE BLAGOSLOV BOŽANSKE LJUBAVI Darshan […]

€ 3.00

DARSHAN OSOBNO 24. SRPNJA 2022. @ SPN

Shree Peetha Nilaya Skok

PARAMAHAMSA VISHWANANDA REGISTRACIJA Možete prisustvovati 2 osobna Darshana u srpnju 2022. Jedan od njih je morao biti 11. srpnja, a drugi ili u Shree Vitthal Dhamu ili u Shree Peetha Nilaya Novopridošli mogu prisustvovati 3 Darshana. DONACIJE Osobni daršani su uvijek besplatni, no molimo vas da donirate dakshinu […]

Besplatno

ONLINE DARSHAN: 26. SRPNJA 2022. – 13:00 CEST

Shree Peetha Nilaya Skok

PARAMAHAMSA VISHWANANDA Naknada: 3 eura Registracija se otvara 20. srpnja u 15:00 CEST! ⚠️ Pravilo: Možete sudjelovati samo u JEDNOM (1) Online Darshanu u srpnju.⚠️ OTKAŽITE SVOJ DOGAĐAJ Molimo pošaljite ovaj obrazac TUMAČENJE Kineski, francuski, njemački, talijanski, japanski, portugalski, ruski, španjolski, poljski, češki/slovački, turski , hrvatski PITANJA? onlinedarshan@bhaktimarga.org ISKUSITE BLAGOSLOV BOŽANSKE LJUBAVI […]

€ 3.00

ONLINE DARSHAN: 11. KOLOVOZA 2022. – 13:00 CEST

Shree Peetha Nilaya Skok

PARAMAHAMSA VISHWANANDA Naknada: 3 eura Registracija se otvara 8. kolovoza u 15:00 CEST. ⚠️ Pravilo: Možete sudjelovati samo u JEDNOM (1) Online Darshanu u kolovozu.⚠️OTKAŽITE SVOJ DOGAĐAJ Molimo pošaljite ovaj obrazac TUMAČENJE Kineski, francuski, njemački, talijanski, japanski, portugalski, ruski, španjolski, poljski, češki/slovački, turski , hrvatski PITANJA? onlinedarshan@bhaktimarga.org ISKUSITE BLAGOSLOV BOŽANSKE LJUBAVI Darshan […]

Prodano € 3.00

ONLINE DARSHAN: 12. KOLOVOZA 2022. – 13:00 CEST

Shree Peetha Nilaya Skok

PARAMAHAMSA VISHWANANDA Naknada: 3 eura Registracija se otvara 9. kolovoza u 15:00 CEST. ⚠️ Pravilo: Možete sudjelovati samo u JEDNOM (1) online Darshanu u kolovozu.⚠️OTKAŽITE SVOJ DOGAĐAJ Molimo pošaljite ovaj obrazac TUMAČENJE Kineski, francuski, njemački, talijanski, japanski, portugalski, ruski, španjolski, poljski, češki/slovački, turski , hrvatski PITANJA? onlinedarshan@bhaktimarga.org ISKUSITE BLAGOSLOV BOŽANSKE LJUBAVI […]

€ 3.00

ONLINE DARSHAN: 13. KOLOVOZA 2022. – 13:00 CEST

Shree Peetha Nilaya Skok

PARAMAHAMSA VISHWANANDA Naknada: 3 eura Registracija se otvara 10. kolovoza u 15:00 CEST. ⚠️ Pravilo: Možete sudjelovati samo u JEDNOM (1) online Darshanu u kolovozu.⚠️OTKAŽITE SVOJ DOGAĐAJ Molimo pošaljite ovaj obrazac TUMAČENJE Kineski, francuski, njemački, talijanski, japanski, portugalski, ruski, španjolski, poljski, češki/slovački, turski , hrvatski PITANJA? onlinedarshan@bhaktimarga.org ISKUSITE BLAGOSLOV BOŽANSKE LJUBAVI […]

€ 3.00

Osobni DARSHAN 13. KOLOVOZA 2022. @ SPN

Shree Peetha Nilaya Skok

PARAMAHAMSA VISHWANANDA Promjena vremena na 17:00. REGISTRACIJA Možete prisustvovati SAMO jednom (1) osobnom Darshanu u kolovozu 2022. u Shree Peetha Nilaya. Pridošlice mogu prisustvovati 2 Darshana u Shree Peetha Nilaya. DONACIJE Osobni darshani su uvijek besplatni, međutim ljubazno vas molimo da donirate dakshinu kako bismo mogli nastaviti dijeliti Gurujijevu ljubav […]

Besplatno