Darivanje je dar
to nastavlja davati

Vaša donacija pomaže Bhakti Margi da zadovolji potrebe naše rastuće međunarodne obitelji i pomaže Paramahamsi Vishwanandi da širi svoju poruku o božanskoj ljubavi po cijelom svijetu.

Hvala vam što slijedite naš poziv za donacije i podržavate misiju Bhakti Marga. Molimo vas učinite to tako što ćete dati zakladu za povećanje imovine Zaklade Bhakti Marga. Imovina zaklade mora se trajno čuvati u njezinom fondu i na taj način osigurati da zaklada može koristiti prihod za postizanje svojih dugoročnih svrha. Na taj način možemo osigurati održivo financiranje misije Paramahamse Vishwanande i Bhakti Marge održivo kroz zakladu. Vaša nam zadužbina omogućuje i izgradnju novih hramova i ulaganje.

Za svoju zadužbinu na zahtjev možete dobiti potvrdu o donacijama za naplatu poreza (izuzeće) u Njemačkoj, u ovom slučaju pošaljite e-mail na: taxreceipts@bhaktimarga.org

Odaberite iznos, a zatim kliknite na "nastavi" za svoju zadužbinu kako biste povećali imovinu Zaklade Bhakti Marga.

Jednokratna zadužbina

Darivanje je dar
to nastavlja davati

Vaša donacija pomaže Bhakti Margi da zadovolji potrebe naše rastuće međunarodne obitelji i pomaže Paramahamsi Vishwanandi da širi svoju poruku o božanskoj ljubavi po cijelom svijetu.

Jednokratna zadužbina

Hvala vam što slijedite naš poziv za donacije i podržavate misiju Bhakti Marga. Molimo vas učinite to tako što ćete dati zakladu za povećanje imovine Zaklade Bhakti Marga. Imovina zaklade mora se trajno čuvati u njezinom fondu i na taj način osigurati da zaklada može koristiti prihod za postizanje svojih dugoročnih svrha. Na taj način možemo osigurati održivo financiranje misije Paramahamse Vishwanande i Bhakti Marge održivo kroz zakladu. Vaša nam zadužbina omogućuje i izgradnju novih hramova i ulaganje.

Za svoju zadužbinu na zahtjev možete dobiti potvrdu o donacijama za naplatu poreza (izuzeće) u Njemačkoj, u ovom slučaju pošaljite e-mail na: taxreceipts@bhaktimarga.org

Odaberite iznos, a zatim kliknite na "nastavi" za svoju zadužbinu kako biste povećali imovinu Zaklade Bhakti Marga.