TIETOJA BHAKTI MARGASTA

Bhakti Marga tarkoittaa 'omistautumisen polkua'. Paramahamsa Vishwananda antoi tämän nimen kansainväliselle tehtävälleen näyttää ihmisille yksinkertaisin tapa löytää heidän ikuinen suhde Jumalaan.

Jai Gurudev

YKSI JA AINOA ELÄVÄ MESTARI

Paramahamsa Vishwananda on äärettömän armon lähde. Hän vastaa rukouksiin ja poistaa sisäiset esteet ihmisen hengelliselle kehitykselle. Hän ottaa vastuun kaikista, jotka ottavat vihkiytymisen Hänen alaisuuteensa ja pyrkivät vilpittömästi seuraamaan Hänen opetuksiaan ja ohjaustaan.

SWAMIS & SWAMINIS

Sanskritin sana Swami tarkoittaa 'itsensä mestaria'. Swamis (miehet) ja swaminit Paramahamsa Vishwananda on valinnut (naiset) levittämään opetuksiaan ja johtamaan yhteisöjä ympäri maailmaa.

RISHIS & RISHIKAS

Bhakti Marga Rishis (miehet) ja rishikas (naiset) ovat matkustavia opettajia, joilla on erityinen siunaus lähetystyön levittämiseksi ja Paramahamsa Vishwanandan opetusten jakamiseksi.

BRAHMACHARINIS & BRAHMACHARIS

Lupauksen tekeminen brahmacharya on tarkoitettu sitoutumiseksi koko eliniän eikä siihen suhtauduta kevyesti. bramacharini (naiset) tai brahmachari (miehet) ovat munkkeja, jotka elävät selibaattielämää Jumalan puolesta, luopuvat aineellisesta maailmasta ja tukevat Paramahamsa Vishwanandaa ja Hänen Bhakti Marga -tehtäväänsä.

DEVOTEE-ALOITUS

Ihmisille, jotka tietävät sydämessään löytäneensä tiensä ja ovat valmiita etsimään Paramahamsa Vishwanandan suojaa ja opastusta guru.

Vihkiminen on sitoutumista elämään Hänen opetustensa mukaisesti pitäen samalla kiinni maallisista työn ja perheen velvoitteista.

KANSAINVÄLISET SWAMISIT JA SWAMINIT

Kansainväliset Swamis ja Swaminis ovat vastuussa operaation levittämisestä maailmanlaajuisesti.

HONORARY SWAMIS & SWAMINIS of the Board

Hallituksen kunniajäsenet aktiivisella eläkkeellä, mikä tarkoittaa, että heillä ei ole enää kansainvälistä vastuuta.

MAAN SWAMISIT JA SWAMINIT

Maamodit ovat vastuussa operaation levittämisestä tietyissä maissa.

KANSAINVÄLISET DIREKTORIT

Kansainväliset johtajat ovat kotitalouksia, jotka tukevat aktiivisesti lähetystyötä ajallaan, vaivallaan ja osaamisellaan. Heidän tehtävänään on operaation ja sen resurssien päivittäinen hallinta ja toiminta sekä organisaation ympärillä olevien eri tiimien, projektien, talouden ja laillisuuden valvonta.