Όροι και Προϋποθέσεις

Αγαπητέ χρήστη,

Εάν κάνετε κράτηση μιας υπηρεσίας μαζί μας, λάβετε υπόψη τους ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για την υπηρεσία σας.

Εάν κλείσετε μια εκδήλωση με διανυκτέρευση, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις: Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

Εάν αγοράζετε σεμινάρια από εμάς εντός ή εκτός των επαγγελματικών μας χώρων ή διαδικτυακά μαθήματα ή αντικείμενα, συνδρομές στο κατάστημα, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις: Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

Εάν κάνετε κράτηση δωματίων ή υπηρεσιών μαζί μας ως διοργανωτής, με ή χωρίς διανυκτέρευση, ισχύουν οι ακόλουθες γενικές επιχειρηματικές σχέσεις: Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

Η πολιτική ακύρωσης και οι φόρμες ακύρωσης βρίσκονται εδώ:

  1. Ακύρωση φυσικών προϊόντων 
  2. Ακύρωση υπηρεσιών
  3. Ακύρωση ψηφιακών προϊόντων