Νομική Οντότητα

Έκδοση Englische der Impressum

Αναγνωριστικό νομικού παρόχου:

Bhakti Event GmbH
diese vertr. dd Geschäftsführer Fabian Leuzinger, Jan Philip Zehner, Wlodzimierz Schmidt
Am Geisberg 1-8
65321 Χάιντενροντ Σπρίνγκεν
Germany
Τηλέφωνο: 06124 / 6059-000
Τηλέφωνο (kostenpflichtig):
06124 / 6059-000 0,29 € (inkl. MwSt.) / Pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 € (inkl.
MwSt.) / Pro Minute
Telefax: 06124 / 72769-13
E-mail: info@bhaktimarga.org
Κωδικός ΦΠΑ: DE251110702
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Wiesbaden
Αριθμός εμπορικού μητρώου HRB 23765

Sitzland: Γερμανία
zuständige Regulierungs- und Aufsichtsbehörde gemäß § 5 Abs. 1 Αρ. 8 λιτ. b TMG:
Hessische Landesanstalt für private Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen)

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 18 Abs. 2 MStV:

Κύριε Jan-Philipp Zehner Am Geisberg 1-8 65321 Heidenrod

Ειδοποίηση ευθύνης

Bhakti Marga ist bemüht, auf ihrer Ιστοσελίδα stets richtige und aktuelle Informationen bereitzustellen und ändert oder ergänzt
Diese bei Bedarf laufend und ohne vorherige Ankündigung. Diese Internetseite entält Links zu Webseiten Dritter, auf deren
Inhalt Bhakti Marga, έντονο καπέλο Einfluss. Durch diese Links wird lediglich der Zugang zur Nutzung fremder Inhalte nach § 8
Telemediengesetz ermöglicht. Dennoch kann Bhakti Marga fur Korrektheit, Aktualität und Vollständigkeit keine Haftung
übernehmen. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt Bhakti Marga ebenfalls keine Haftung für die Inhalte εξωτερικός
Συνδέσεις. Bhakti Marga καπέλο bei der erstmaligen Verknüpfung mit einem anderen Internetangebot den fremden Inhalt daraufhin
geprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst παράξενο. Sobald festgestellt παράξενο,
dass ein bestimmtes Angebot, zu dem ein Link bereitgestellt wurde, eine zivil-derder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst,
wird der Verweis auf dieses Angebot unverzüglich aufgehoben, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Für den Inhalt
der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Urheberrecht:

Die Gestaltung der Internetseiten sowie die inhaltlichen Beiträge einschließlich aller ihrer Teile wie Texte und Bilder ist
urheberrechtlich geschützt. Dies gilt insbesondere für Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- oder Animationsdateien
einschließlich deren Anordnung auf den Internetseiten. Veränderungen dürfen hieran nicht vorgenommen werden. Τζέιντ
Vervielfältigung oder Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig.
Eine entgeltliche Weitergabe der Inhalte der Ιστοσελίδα και Dritte ist nicht gestattet

Εναλλακτική επίλυση διαφορών:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών επί διαδικτύου (πλατφόρμα OS), διαθέσιμη στο https://ec.europa.eu/odr.

Wir sind nicht bereit, ένας Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen.

Wir sind seit 27.10.2020 Πρωτοβουλία Mitglied der «FairCommerce».
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε http://www.fair-commerce.de.