Το δόσιμο είναι ένα δώρο
που συνεχίζει να δίνει

Η δωρεά σας βοηθά τον Bhakti Marga να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης διεθνούς οικογένειας και βοηθά την Paramahamsa Vishwananda να διαδώσει το μήνυμά του για τη Θεία Αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Σας ευχαριστούμε που ακολουθήσατε το αίτημά μας για δωρεές και υποστηρίξτε την αποστολή Bhakti Marga. Κάντε το κάνοντας ένα προνόμιο για την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος Bhakti Marga Τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος πρέπει να διατηρούνται σε μόνιμη βάση στις εκμεταλλεύσεις του και έτσι να διασφαλίζουν ότι το ίδρυμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων σκοπών του. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη χρηματοδότηση της αποστολής Paramahamsa Vishwananda και Bhakti Marga μέσω του ιδρύματος. Το προνόμιο σας επιτρέπει επίσης να χτίσουμε νέους ναούς, να κάνουμε επενδύσεις.

Για τη δωρεά σας, μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση δωρεών για φορολογική δήλωση (απαλλαγή) στη Γερμανία κατόπιν αιτήματος, σε αυτήν την περίπτωση στείλτε ένα e-mail στη διεύθυνση: taxreceipts@bhaktimarga.org

Επιλέξτε ένα ποσό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "συνέχεια" για το προνόμιο σας για να αυξήσετε τα περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος Bhakti Marga.

Εφάπαξ δωρεά

Το δόσιμο είναι ένα δώρο
που συνεχίζει να δίνει

Η δωρεά σας βοηθά τον Bhakti Marga να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης διεθνούς οικογένειας και βοηθά την Paramahamsa Vishwananda να διαδώσει το μήνυμά του για τη Θεία Αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Εφάπαξ δωρεά

Σας ευχαριστούμε που ακολουθήσατε το αίτημά μας για δωρεές και υποστηρίξτε την αποστολή Bhakti Marga. Κάντε το κάνοντας ένα προνόμιο για την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος Bhakti Marga Τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος πρέπει να διατηρούνται σε μόνιμη βάση στις εκμεταλλεύσεις του και έτσι να διασφαλίζουν ότι το ίδρυμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων σκοπών του. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη χρηματοδότηση της αποστολής Paramahamsa Vishwananda και Bhakti Marga μέσω του ιδρύματος. Το προνόμιο σας επιτρέπει επίσης να χτίσουμε νέους ναούς, να κάνουμε επενδύσεις.

Για τη δωρεά σας, μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση δωρεών για φορολογική δήλωση (απαλλαγή) στη Γερμανία κατόπιν αιτήματος, σε αυτήν την περίπτωση στείλτε ένα e-mail στη διεύθυνση: taxreceipts@bhaktimarga.org

Επιλέξτε ένα ποσό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "συνέχεια" για το προνόμιο σας για να αυξήσετε τα περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος Bhakti Marga.