ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ BHAKTI MARGA

Bhakti Marga σημαίνει το "μονοπάτι της αφοσίωσης". Ο Paramahamsa Vishwananda έδωσε αυτό το όνομα στη διεθνή αποστολή του να δείξει στους ανθρώπους τον απλούστερο τρόπο για να ανακαλύψουν την αιώνια σχέση τους με τον Θεό.

Jai Gurudev

Ο ΈΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΌΣ ΖΩΝΤΑΝΌΣ ΔΆΣΚΑΛΟΣ

Ο Paramahamsa Vishwananda είναι η πηγή της άπειρης χάρης. Απαντά στις προσευχές και απομακρύνει τα εσωτερικά εμπόδια στην πνευματική πρόοδο του ατόμου. Αναλαμβάνει την ευθύνη για όλους όσοι παίρνουν μύηση κάτω από Αυτόν και κάνουν ειλικρινή προσπάθεια να ακολουθήσουν τις διδασκαλίες και την καθοδήγησή Του.

SWAMIS & SWAMINIS

Η σανσκριτική λέξη swami σημαίνει 'κύριος του εαυτού'. Swamis (άνδρες) και swaminis (γυναίκες) έχουν επιλεγεί από τον Παραμάχαμσα Βισβανάντα για να διαδώσουν τις διδασκαλίες του και να ηγηθούν κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο.

RISHIS & RISHIKAS

Bhakti Marga rishis (άνδρες) και rishikas (γυναίκες) είναι ταξιδιώτες δάσκαλοι που φέρουν μια ειδική ευλογία για να διαδώσουν την αποστολή και να μοιραστούν τις διδασκαλίες του Paramahamsa Vishwananda.

BRAHMACHARINIS & BRAHMACHARIS

Παίρνοντας τον όρκο του brahmacharya είναι μια δέσμευση ζωής και δεν πρέπει να την παίρνετε ελαφρά τη καρδία. Το bramacharini (γυναίκες) ή brahmachari (άνδρες) είναι μοναχοί που ζουν άγαμοι για τον Θεό, απαρνούμενοι τον υλικό κόσμο και υποστηρίζοντας τον Παραμαχάμσα Βισουανάντα και την αποστολή του Bhakti Marga.

ΜΎΗΣΗ ΑΦΟΣΙΩΜΈΝΟΥ

Για τους ανθρώπους που γνωρίζουν μέσα τους ότι έχουν βρει το μονοπάτι τους και είναι έτοιμοι να αναζητήσουν το καταφύγιο και την καθοδήγηση του Paramahamsa Vishwananda ως το γκουρού.

Η μύηση είναι μια δέσμευση να ζει κανείς τις διδασκαλίες Του, ενώ παράλληλα διατηρεί τα κοσμικά καθήκοντα της εργασίας και της οικογένειας.

ΔΙΕΘΝΕΊΣ SWAMIS & SWAMINIS

Οι Διεθνείς Σουάμι και Σουαμίνι είναι υπεύθυνοι για την παγκόσμια διάδοση της αποστολής.

ΧΏΡΑ SWAMIS & SWAMINIS

Οι Σουάμι της χώρας είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση της αποστολής σε συγκεκριμένες χώρες.

ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ

Οι Διεθνείς Διευθυντές είναι νοικοκυραίοι που υποστηρίζουν ενεργά την αποστολή με το χρόνο, την προσπάθεια και την εμπειρία τους. Είναι επιφορτισμένοι με την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία της αποστολής και των πόρων της, επιβλέποντας τις διάφορες ομάδες, τα έργα, τα οικονομικά και τα νομικά ζητήματα που περιβάλλουν τον οργανισμό.

 

 

 

 

elGreek