ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΚΤΙ ΜΑΡΓΑ

Το Bhakti Marga σημαίνει το «μονοπάτι της αφοσίωσης». Η Paramahamsa Vishwananda έδωσε αυτό το όνομα στη διεθνή του αποστολή για να δείξει στους ανθρώπους τον απλούστερο τρόπο να ανακαλύψουν την αιώνια σχέση τους με τον Θεό.

Τζαϊ Γκουρούντεβ

Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΖΩΝΤΑΝΟΣ

Το Paramahamsa Vishwananda είναι η πηγή της απεριόριστης χάρης. Απαντά σε προσευχές και αφαιρεί εσωτερικά εμπόδια στην πνευματική πρόοδο ενός ατόμου. Αναλαμβάνει την ευθύνη για όλους όσους παίρνουν μύηση υπό Αυτόν και που κάνουν μια ειλικρινή προσπάθεια να ακολουθήσουν τις διδασκαλίες και την καθοδήγησή Του.

ΣΟΥΑΜΙ & ΣΟΥΑΜΙΝΗΣ

Η σανσκριτική λέξη Σουάμι σημαίνει «αφέντης του εαυτού». Σουάμι (άνδρες) και σουμινί (γυναίκες) έχουν επιλεγεί από τον Paramahamsa Vishwananda για να διαδώσει τις διδασκαλίες του και να οδηγήσει κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

RISHIS & RISHIKAS

Μπάκτι Μάργα rishis (άνδρες) και ρισίκας (γυναίκες) ταξιδεύουν εκπαιδευτικές που φέρουν μια ειδική ευλογία για να διαδώσουν την αποστολή και να μοιραστούν τις διδασκαλίες του Paramahamsa Vishwananda.

ΜΠΡΑΧΜΑΧΑΡΙΝΗΣ & ΜΠΡΑΧΜΑΧΑΡΗΣ

Λαμβάνοντας τον όρκο του brahmacharya προορίζεται να είναι δέσμευση καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής και να μην θεωρείται ελαφριά. ο μπραμαχαρίνη (γυναίκες) ή brahmachari (άντρες) είναι μοναχοί που ζουν μια άγια ζωή για τον Θεό, παραιτούνται από τον υλικό κόσμο και υποστηρίζουν την Paramahamsa Vishwananda και την αποστολή του Bhakti Marga.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Για ανθρώπους που γνωρίζουν στην καρδιά τους ότι έχουν βρει το δρόμο τους και είναι έτοιμοι να αναζητήσουν το καταφύγιο και την καθοδήγηση της Paramahamsa Vishwananda ως δική τους γκουρού.

Η μύηση είναι μια δέσμευση για να ζει τις διδασκαλίες Του, διατηρώντας παράλληλα τα κοσμικά καθήκοντα της εργασίας και της οικογένειας.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΟΥΑΜΙΕΣ & ΣΟΥΑΜΙΝΙΕΣ

Οι International Swamis και Swaminis είναι υπεύθυνοι για την παγκόσμια διάδοση της αποστολής.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΟΥΑΜΙΣ & ΣΟΥΑΜΙΝΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ

Επίτιμα μέλη του ΔΣ σε εν ενεργεία συνταξιοδότηση, που σημαίνει ότι δεν έχουν πλέον διεθνή ευθύνη.

ΧΩΡΑ ΣΟΥΑΜΙ & ΣΟΥΗΜΙΝΗ

Το Country Swamis είναι υπεύθυνο για τη διάδοση της αποστολής σε συγκεκριμένες χώρες.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Οι διεθνείς διευθυντές είναι οικιακοί που υποστηρίζουν ενεργά την αποστολή με το χρόνο, την προσπάθεια και την εμπειρία τους. Είναι επιφορτισμένοι με την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία της αποστολής και των πόρων της, εποπτεύοντας τις διάφορες ομάδες, έργα, οικονομικά και νομιμότητα που περιβάλλουν τον οργανισμό.