Aftryk

Tysk version af Impressum

Juridisk identifikation af websiteoperatør:

Bhakti Begivenhed GmbH
Repræsenteret af general manager Fabian Leuzinger, Jan Philip Zehner, Gerald Gregory, Peter Maier, Wlodzimierz Schmidt
Am Geisberg 1-8
65321 Heidenrod Springen
Tyskland
Telefon: 06124 / 6059-000
Telefon (gebyrbaseret):
06124 / 6059-000 0,29 € (inkl. MwSt.) / Pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 € (inkl.
MwSt.) / Pro minut
Telefax: 06124 / 72769-13
E-mail: info@bhaktimarga.org
Moms nr .: DE251110702
opført i handelsregistret for den lokale domstol i Wiesbaden
Handelsregisternummer - del B i handelsregistret - 23765

Bopælsland: Tyskland
Kompetent tilsyns- og tilsynsmyndighed i henhold til § 5, stk. 1, nr. 8 lit. b TMG:
Hessian Regulatory Authority for Commercial Broadcasting and New Media (LPR Hessen)

Ansvarlig for indholdet i henhold til § 18 stk. 2 i MStV:

Herr Jan-Philipp Zehner am Geisberg 1-8 65321 Heidenrod

Ansvarsfraskrivelse

Bhakti Marga gør alt for at sikre, at oplysningerne på dens hjemmeside altid er korrekte og opdaterede, og ændringer eller
supplement af denne information opbevares efter behov løbende og uden forudgående varsel. Dette websted indeholder
links til tredjepartswebsteder, som Bhakti Marga ikke har kontrol over. Disse links giver kun adgang til brugen af ​​tredjepart
indhold i overensstemmelse med § 8 i TMG. Ikke desto mindre kan Bhakti Marga ikke påtage sig noget ansvar for korrekthed, aktualitet
og fuldstændighed. På trods af omhyggelig kontrol med indholdet påtager Bhakti Marga sig heller ikke noget ansvar for indholdet af eksterne links.
Ved første link til et andet websted har Bhakti Marga kontrolleret det eksterne indhold for at se, om det kan føre til civil eller
strafferetligt ansvar. Så snart det er fastslået, at et bestemt tilbud, hvortil der er givet et link, udløser civil eller kriminel
erstatningsansvar, henvisningen til dette tilbud fjernes straks, for så vidt dette er teknisk muligt og rimeligt. Det
operatører af de linkede sider er eneansvarlige for deres indhold.

Copyright:

Designet af internetsiderne såvel som indholdsbidragene inklusive alle deres dele som tekster og billeder er
beskyttet af ophavsret. Dette gælder især for tekster, billeder, grafik, lyd, video eller animationsfiler inklusive deres
arrangement på internetsiderne. Der må ikke foretages ændringer i disse. Enhver reproduktion eller anvendelse uden for de snævre grænser for
lov om ophavsret er ikke tilladt uden samtykke. At videregive indholdet af hjemmesiden til tredjeparter mod betaling er ikke
tilladt.

Alternativ konfliktløsning:

Europa-Kommissionen giver en platform til udenretslig onlinetvistbilæggelse (OS-platform), tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr.

Vi er ikke villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer inden forbrugervoldgift
brædder.