Otisk Stiftung

Legální identifikace poskytovatele:

Nadace Bhakti Marga
zastoupené představenstvem Christopher Groom, Stefan Koschel, Stefan Bernard
Jsem Geisberg 1-8
65321 Heidenrod Springen
Německo
Telefon: 06124 / 6059-000
Telefon (za poplatek):
06124 / 6059-000 0.29 € (s DPH) / za minutu z německé pevné linky; maximální cena mobilního telefonu: 0.42 € (včetně DPH) / za minutu
Fax: 06124 / 72769-13
E-mail: info@bhaktimarga.org
Předseda představenstva: Christopher Groom
Registrační číslo: I 13 - 25d 04/11 - (9) -49

Odpovídá za obsah podle § 18 Abs. 2 MStV:

Jan-Philipp Zehner Am Geisberg 1-8 65321 Heidenrod

Příslušný dozorový úřad

Regionální rada v Darmstadtu, oddělení II - Dezernat 21
Regionální rada v Darmstadtu
Oddělení II, divize 21
Wilhelminenstr. 1-3, 64278 Darmstadt, Německo
Telefon +49 (0) 6151 / 12-5401, Fax +49 (0) 6151 / 12-5926
www.rp-darmstadt.hessen.de

Prohlášení

Bhakti Marga vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že informace na jejích webových stránkách jsou vždy správné a aktuální, a změny nebo doplňování těchto informací budou prováděny podle potřeby průběžně a bez předchozího upozornění. Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran, nad kterými nemá Bhakti Marga žádnou kontrolu. Tyto odkazy umožňují pouze přístup k používání obsahu třetích stran v souladu s § 8 TMG. Nicméně Bhakti Marga nemůže převzít žádnou odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost. Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřebírá Bhakti Marga žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Při prvním odkazu na jinou webovou stránku Bhakti Marga zkontrolovala externí obsah, aby zjistila, zda by mohl vést k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti. Jakmile bude zjištěno, že konkrétní nabídka, na kterou byl poskytnut odkaz, vyvolává občanskoprávní nebo trestní odpovědnost, bude odkaz na tuto nabídku okamžitě odstraněn, pokud je to technicky možné a přiměřené. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Copyright:

Design internetových stránek, jakož i obsahové příspěvky včetně všech jejich částí, jako jsou texty a obrázky, jsou chráněny autorským právem. To platí zejména pro texty, obrázky, grafiky, zvukové, video nebo animační soubory včetně jejich uspořádání na internetových stránkách. V nich nelze provádět žádné změny. Jakákoli reprodukce nebo použití mimo úzké limity autorského zákona není bez souhlasu povoleno. Předávání obsahu webových stránek třetím stranám za úplatu není povoleno.

Alternativní řešení sporů:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.
Nejsme ochotni se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími komisemi.