Impressum

Německá verze Impressum

Identifikace provozovatele legálních webových stránek:

Bhakti Event GmbH
Zastoupeni: generální ředitel Fabian Leuzinger, Jan Philip Zehner, Gerald Gregory, Peter Maier, Wlodzimierz Schmidt.
Am Geisberg 1-8
65321 Heidenrod Springen
Německo
Telefon: 06124/6059-000
Telefonicky (za poplatek):
06124/6059-000 0,29 € (inkl. MwSt.)/pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 € (inkl.
MwSt.)/pro Minutu
Telefax: 06124/72769-13
E-Mail: info@bhaktimarga.org
Číslo DPH: DE251110702
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném místním soudem ve Wiesbadenu
Číslo obchodního rejstříku - část B obchodního rejstříku - 23765

Odpovídá za obsah podle § 18 odst. 2 MStV:

Herr Jan-Philipp Zehner Am Geisberg 1-8 65321 Heidenrod

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Bhakti Marga se snaží zajistit, aby informace na jejích webových stránkách byly vždy správné a aktuální, a změny nebo doplňky, které se na nich objevují, by měly být odstraněny.
doplnění těchto informací bude probíhat průběžně a bez předchozího upozornění. Tyto webové stránky obsahují
odkazy na webové stránky třetích stran, nad kterými společnost Bhakti Marga nemá žádnou kontrolu. Tyto odkazy pouze umožňují přístup k používání stránek třetích stran.
obsah v souladu s § 8 TMG. Bhakti Marga však nemůže převzít žádnou odpovědnost za správnost, aktuálnost a obsah.
a úplnost. Navzdory pečlivé kontrole obsahu Bhakti Marga rovněž nenese žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů.
Při prvním odkazování na jinou webovou stránku společnost Bhakti Marga zkontrolovala externí obsah, aby zjistila, zda nemůže vést k občanskoprávnímu nebo
trestní odpovědnost. Jakmile se zjistí, že konkrétní nabídka, na kterou byl poskytnut odkaz, vyvolává občanskoprávní nebo trestněprávní
odpovědnost, bude odkaz na tuto nabídku okamžitě odstraněn, pokud to bude technicky možné a přiměřené. Stránky
za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Autorská práva:

Design internetových stránek a obsahové příspěvky včetně všech jejich částí, jako jsou texty a obrázky, jsou
chráněna autorským právem. To se týká zejména textů, obrázků, grafiky, zvuku, videa nebo animací včetně jejich obsahu.
uspořádání na internetových stránkách. Na nich nelze provádět žádné změny. Jakákoli reprodukce nebo použití mimo úzké hranice
autorského práva není bez souhlasu povoleno. Předávání obsahu webových stránek třetím stranám za úplatu není dovoleno.
povoleno.

Alternativní řešení sporů:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.

Nejsme ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.
desky.

cs_CZCzech