Dávání je dar
který stále dává

Váš dar pomáhá Bhakti Marga sloužit potřebám naší rostoucí mezinárodní rodiny a pomáhá Paramahamsa Vishwananda šířit Jeho poselství o božské lásce po celém světě.

Děkujeme, že jste sledovali naši výzvu k darování a podporovali misi Bhakti Marga. Udělejte to tak, že udělíte dotaci na zvýšení aktiv Nadace Bhakti Marga. Majetek nadace musí být trvale uchováván v jejích fondech, a tak zajistit, aby nadace mohla použít výtěžek k dosažení svých dlouhodobých cílů. Tímto způsobem můžeme prostřednictvím nadace udržitelným způsobem zajistit udržitelné financování mise Paramahamsy Vishwanandy a Bhakti Margy. Vaše nadace nám také umožňuje stavět nové chrámy a investovat.

Pro vaši dotaci můžete na vyžádání obdržet potvrzení o darech pro uplatnění daně (osvobození) v Německu, v tomto případě prosím pošlete e-mail na: taxreceipts@bhaktimarga.org

Vyberte prosím částku a poté klikněte na „pokračovat“ pro vaši dotaci ke zvýšení aktiv Nadace Bhakti Marga.

Jednorázový příspěvek