Dávání je dar
který stále dává

Váš dar pomáhá Bhakti Marga sloužit potřebám naší rostoucí mezinárodní rodiny a pomáhá Paramahamsa Vishwananda šířit Jeho poselství o božské lásce po celém světě.

Děkujeme, že jste sledovali naši výzvu k darování a podporovali misi Bhakti Marga. Udělejte to tak, že udělíte dotaci na zvýšení aktiv Nadace Bhakti Marga. Majetek nadace musí být trvale uchováván v jejích fondech, a tak zajistit, aby nadace mohla použít výtěžek k dosažení svých dlouhodobých cílů. Tímto způsobem můžeme prostřednictvím nadace udržitelným způsobem zajistit udržitelné financování mise Paramahamsy Vishwanandy a Bhakti Margy. Vaše nadace nám také umožňuje stavět nové chrámy a investovat.

Pro vaši dotaci můžete na vyžádání obdržet potvrzení o darech pro uplatnění daně (osvobození) v Německu, v tomto případě prosím pošlete e-mail na: taxreceipts@bhaktimarga.org

Vyberte prosím částku a poté klikněte na „pokračovat“ pro vaši dotaci ke zvýšení aktiv Nadace Bhakti Marga.

Jednorázový příspěvek

Dávání je dar
který stále dává

Váš dar pomáhá Bhakti Marga sloužit potřebám naší rostoucí mezinárodní rodiny a pomáhá Paramahamsa Vishwananda šířit Jeho poselství o božské lásce po celém světě.

Jednorázový příspěvek

Děkujeme, že jste sledovali naši výzvu k darování a podporovali misi Bhakti Marga. Udělejte to tak, že udělíte dotaci na zvýšení aktiv Nadace Bhakti Marga. Majetek nadace musí být trvale uchováván v jejích fondech, a tak zajistit, aby nadace mohla použít výtěžek k dosažení svých dlouhodobých cílů. Tímto způsobem můžeme prostřednictvím nadace udržitelným způsobem zajistit udržitelné financování mise Paramahamsy Vishwanandy a Bhakti Margy. Vaše nadace nám také umožňuje stavět nové chrámy a investovat.

Pro vaši dotaci můžete na vyžádání obdržet potvrzení o darech pro uplatnění daně (osvobození) v Německu, v tomto případě prosím pošlete e-mail na: taxreceipts@bhaktimarga.org

Vyberte prosím částku a poté klikněte na „pokračovat“ pro vaši dotaci ke zvýšení aktiv Nadace Bhakti Marga.